Baggrund

Baggrund

Den konkrete ide til Worldbarrow udsprang innovationssamarbejdet Access2Innovation. I den sammenhæng blev der afholdt en innovationsworkshop i foråret 2008 i Malawi med en række lokale landbrugsorganisationer.

På mødet blev transport i landsbyerne identificeret som et af de helt centrale problemer, der gjorde det vanskeligt at fragte såsæd, kunstgødning, kompost, afgrøder, sten, træ og vand. 

Det førte til ideen om at udvikle en billig, robust og enkel trillebør, der kunne sælges og anvendes til fattige afrikanske landmænd/kvinder.

De første skitser og koncepter var en trillebør bestående af et punkterfrit hjul, monteret med to stænger hvorimellem der blev udspændt et stykke solidt lærred.

En kinesisk model blev hentet til Danmark og er siden blevet grundlæggende ændret og videreudviklet i samarbejde mellem Christian Friis Bach, Ravendo/Randersbøren, Designit, OCEAN Presening og Ibis. Det er denne videreudviklede model, der går under betegnelsen Worldbarrow.

Ideen er at udbrede Worldbarrow i Afrika, producere den i Afrika og sælge Worldbarrow på det danske marked for at skabe information og indtægter til at støtte udbredelsen i Afrika.

Worldbarrow © 2010 • info@worldbarrow.dk  •